FC-Syd. Formel ramme, politikker, m.m.

FCsyd er et netværk af fritids- og ungdomsklubber i City og Østerbro, etableret med det formål at styrke det interne samarbejde, opsøge og etablere kontakt til det lokale foreningsliv, samt naturligvis at levere et bedre tilbud til vores interessenter.

Herunder kan du læse mere om den formelle ramme;

Ansøgning og vision for Fritidscenteret
Overordnet ramme for fritidscentre på 10-14 års området 1-5-2015
Reviderede mål for faglig kvalitet i fritidstilbud 23-8-2016
Evalueringskrav for Fritidscentre 9 2016
Netværkets evaluering marts 2018

Fælles politikker i netværket
Sygefraværspolitik 2018
Socialpædagogisk arbejde

Opkvalificering af medarbejdere: Se Solen igennem tågen
Kontrakt
Beskrivelse af indhold